Kaitaia Distributors
Kaitaia Auto Parts Ph:
Fax:
408-0307
408-0307
PO Box 612, Kaitaia
190 Commerce Street, Kaitaia
Redan Auto Electrical Ph:
Fax:
09 408 0120
09 408 0679
12 Whangatane Drive, Kaitaia
Mobile Dealer Ph: 0800 722 574